dd

English:

 • assign : we assign a cost to a costcode
 • book : we book an invoice in the table of the invoices.
 • cost : amount, whole or part of an invoice
 • costplace : see “costcode”
 • costcode : name of the unit on which we book a cost. Meant to be totaled per year, month etc. cost concentrator, locality, department, productionline … ?
 • cpl : costcode tablename.
 • currency : invoice can have other currency than our own. last currency of supplier is stored and recalled.
 • Extended interface: used to show more controls on the screen, mostly to empty lists, load list again, add or edit an item, etc. Also gives more information that is not really needed, but gives more insight, like record id’s, selected values, etc. (20080818)
 • supplier : supplier known as source of invoice. Can be defined outside this program, see external id in fields
 • ixc invoice-amount assigned to costplace/costcenter tablename
Nederlands:

 • Toewijzing: factuurbedragen worden als kost toegewezen op een kostplaats
 • Boeken: factuurgegevens worden bewaard in de tabel van de facturen (inv) als boeking.
 • kost: bedrag van een factuur of deel ervan
 • kostplaats: (costcode) etiket van op te volgen kost-onderverdeling, met de bedoeling er een jaartotaal van op te vragen.
 • munt: omgeving heeft een muntinstelling, documenten kunnen een vreemde munt hebben. Laatstgebruikte munt van die leverancier wordt aangeboden.
 • Uitgebreide bediening: toont meer bedienings-elementen op het scherm, bv om lijsten leeg te maken en terug te laden, elementen van een lijst te wijzigen of wissen. Geeft meer informatie (feedback) die misschien niet onontbeerlijk is maar wel meer inzicht geeft in de interne keuken van de data, zoals recordnummers, geselecteerde waarden enz.
 • Leverancier is bron van factuur, kan worden vastgelegd buiten dit programma waarbij het extern recordnummer kan opgeslagen worden.

Comments

Comments are closed.